agenten vervolgd voor optreden in Pijnacker

Artikelen over P2000, C2000 en laatste nieuws.
Gebruikersavatar
wireless minds
Berichten: 580
Lid geworden op: 14 jan 2007 16:06:09
Locatie: Haaglanden

agenten vervolgd voor optreden in Pijnacker

Bericht door wireless minds » 30 mar 2007 14:56:55

POLITIEFUNCTIONARISSEN VERVOLGD VOOR OPTREDEN IN PIJNACKER

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag gaat vier agenten van het politiekorps Haaglanden vervolgen. Ze hebben mogelijk strafbare feiten gepleegd tijdens incidenten rond het Oranjefeest in Pijnacker in mei vorig jaar.

Ook zes burgers worden vervolgd. Justitie verdenkt hen van het plegen van strafbare feiten tegen de politie, zo maakte een woordvoerster vrijdag bekend.

De vier politiemensen zijn betrokken bij zes incidenten. Volgens hetonderzoek van de Rijksrecherche gingen de agenten buiten hun boekje bij de inzet van politiehonden, het gebruik van hun wapenstok en bij het inslaan van een autoruit. Twee agenten krijgen een boete, hun twee collega's moeten zich verantwoorden bij de politierechter.

Buitensporig geweld
In tien onderzochte gevallen vervolgt justitie geen agenten. Uit het onderzoek blijkt verder ,,dat de politie in het algemeen terecht is opgetreden en binnen de geweldsinstructie is gebleven''.

De politie greep in de nacht van 6 op 7 mei in na relletjes op het feest. De gemeente kreeg verscheidene klachten en aangiften binnen over het buitensporig geweld van de agenten. ,,Vast staat dat de politie te maken had met een grote groep feestgangers die zich, onder invloed van alcohol en drugs, agressief opstelde tegenover de politie en geen gehoor gaf aan bevelen'', luidt een van de conclusies in het onderzoek.


Verklaring van het Openbaar ministerie:
Het onderzoek van de Rijksrecherche naar het optreden van politiefunctionarissen na afloop van de Oranjefeesten in Pijnacker vorig jaar is afgerond. Op grond van het onderzoek heeft het OM besloten dat vier politiefunctionarissen zullen worden vervolgd. Zij worden er van verdacht in zes incidenten strafbare feiten te hebben gepleegd. Daarnaast worden zes burgers vervolgd op verdenking van het plegen van strafbare feiten tegen de politie.

16 incidenten onderzocht
Vorig jaar september heeft het OM al geconcludeerd dat het optreden van de politie in het algemeen terecht was en de politie binnen de geweldsinstructie is gebleven. Vast staat dat de politie te maken had met een grote groep feestgangers die zich, onder invloed van alcohol en drugs, agressief opstelde tegenover de politie en geen gehoor gaf aan bevelen. Uit het onderzoek is ook nu weer gebleken dat aan de feestgangers op de Sportlaan vele malen, zowel door middel van een megafoon als door middel van roepen en schreeuwen, is aangegeven dat ze zich moesten verwijderen. In september is ook gemeld dat in een vijftal situaties toch aanleiding was voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek tegen politiefunctionarissen.

Dit onderzoek is verricht om vast te stellen of de betrokken politiefunctionarissen inderdaad bij de betreffende incidenten betrokken zijn geweest en vervolgens te beslissen of zij daarvoor strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Een team onder leiding van de Rijksrecherche heeft (opnieuw) aangevers en getuigen gehoord. De betrokken politieambtenaren zijn als verdachten of getuigen gehoord. In het onderzoek naar de vijf situaties zijn uiteindelijk 16 incidenten naar voren gekomen, waarbij in sommige gevallen meerdere politiefunctionarissen verdachte waren. Vier politiefunctionarissen worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij zes van deze incidenten.


Vervolging in zes onderzochte incidenten
In zes incidenten heeft het OM besloten vervolging in te stellen:

• Het eerste incident betreft het laten bijten en meerdere malen slaan met de wapenstok van iemand die op de grond lag op de Sportlaan. De betrokken politiefunctionaris wordt vervolgd voor mishandeling.
• Het tweede incident vond eveneens plaats op de Sportlaan en betreft het ogenschijnlijk zonder aanleiding laten bijten van iemand die wegliep. Ook hier wordt de betrokken politiefunctionaris vervolgd voor mishandeling.
• Het derde incident betreft het inslaan van een ruit van een auto op de Sportlaan. De betrokken politiefunctionaris wordt vervolgd voor vernieling.
• Het vierde incident vond plaats op de Noordweg. Een jongen die wegfietste van de Sportlaan werd geschopt en geslagen, terwijl er geen aanleiding was geweld te gebruiken. De betrokken politiefunctionaris wordt vervolgd voor mishandeling.
• Het vijfde incident vond later op de avond plaats bij de shoarmazaak aan de Oostlaan. Hier werd een man meerdere malen geslagen, zonder dat daar een aanleiding voor was. De betrokken politiefunctionaris wordt vervolgd voor mishandeling. Een andere politiefunctionaris dreigde de ruiten in te slaan van de woning van een getuige, die riep dat het slaan van de man moest ophouden. Deze politiefunctionaris wordt hiervoor vervolgd omdat hij op dat moment misbruik maakte van zijn gezag (art. 365 Sr).
• Het zesde incident vond ook plaats bij de shoarmazaak. Een man werd door twee politiefunctionarissen met de wapenstok geslagen. Dit geweld was disproportioneel, beide betrokken functionarissen worden vervolgd voor mishandeling.

Geen vervolging in tien onderzochte incidenten
In tien onderzochte incidenten zal geen vervolging plaatsvinden:

• In twee onderzochte incidenten is het OM van oordeel dat wel sprake is van disproportioneel geweld, maar is dit niet terug te brengen op bepaalde politiefunctionarissen. Dit komt omdat de verklaringen over de betreffende incidenten teveel uiteen liepen of omdat er geen of onvoldoende getuigen van die incidenten waren. Daarom kan in deze zaken niet tot vervolging worden overgegaan.
• In zeven onderzochte incidenten is het OM tot de conclusie gekomen dat de politie geweld heeft moeten gebruiken om de situatie onder controle te krijgen, danwel dat een geslaagd beroep kan worden gedaan op noodweer. Dit geweld had betrekking op het gebruik van pepperspray, de inzet van politiehonden en het gebruik van de wapenstok. Dit optreden kan wel letsel hebben opgeleverd, maar levert geen strafbaar feit op. Het toegepaste geweld was dan gepast en geboden en niet-disproportioneel. In twee gevallen is geoordeeld dat sprake was van noodweer. De situatie waarin de politiefunctionaris verkeerde was zodanig dat hij geweld mocht toepassen om zichzelf te redden. Dat betekent dat de situatie waarin hij verkeerde dermate bedreigend was, dat het gebruik van geweld gerechtvaardigd is geweest. De betrokken politiefunctionarissen worden daarom niet vervolgd.
• Tenslotte is er in het onderzoek in één incident geconstateerd dat er sprake is van een strafbaar feit, maar dat is niet op een bepaalde politiefunctionaris terug te brengen. Dit incident betrof het ten onrechte vorderen dat de shoarmazaak gesloten moest worden. Hier was geen reden toe en levert misbruik van gezag op. Echter niet is duidelijk geworden wie hiervoor verantwoordelijk was. Dit komt omdat de verklaringen over dit incident teveel uiteen liepen. Daarom kan in deze zaak niet tot vervolging worden overgegaan.

Vervolg van zaken tegen politiefunctionarissen
Aan twee van de vier politiefunctionarissen die vervolgd worden zal een transactie worden aangeboden. Dit zijn de functionarissen die betrokken waren bij het derde en vierde incident (inslaan ruit aan de Sportlaan en slaan van jongen op de fiets op de Noordweg). De andere twee politiefunctionarissen zullen worden gedagvaard voor een zitting van de politierechter.

Afdoening van zaken tegen burgers
Vast staat dat een relatief klein aantal aanwezige politiefunctionarissen tegenover een grote mensenmassa (2000 tot 3000 personen) kwam te staan. De slechte verlichting ter plaatse en de smalle laan waarover bezoekers de tent moesten verlaten leidden tot een onoverzichtelijke situatie die al snel dreigend en chaotisch werd. Er werden voorwerpen naar de politie gegooid, beledigingen naar de politie geroepen en bevelen van de politie aan mensen om zich te verwijderen niet opgevolgd. De politie had te maken met een grote groep personen die zich - kennelijk onder invloed van overmatig alcohol- en drugsgebruik - agressief opstelde tegenover de politie. De politie heeft meermalen bevelen gegeven, die niet werden opgevolgd. Het niet opvolgen van dit soort bevelen is een strafbaar feit.

Tijdens de nacht heeft de politie in totaal 12 burgers aangehouden, o.a. voor verzet tegen de politie, belediging en niet voldoen aan een bevel van de politie. In zes van deze zaken wordt de verdachte vervolgd. Drie van deze zes zaken zijn reeds afgedaan. In de overige drie zaken zal worden gedagvaard voor de politierechter.

Na afloop van de rellen hebben politiefunctionarissen tegen acht andere burgers aangifte gedaan van bedreiging, belediging, mishandeling en openlijk geweld (oa. het gooien van stenen, flessen, stoeptegels en een boomstronk naar de politie). Op basis van wat er in het onderzoek duidelijk is geworden over die nacht, gaat het OM er van uit dat inderdaad gebeurd is wat de politiemensen hebben aangegeven. Het is echter niet mogelijk gebleken om verdachten te koppelen aan deze strafbare feiten. De reden hiervan is dat de door de aangevers en getuigen opgegeven signalementen te weinig specifiek waren. Daarom kan in geen van deze aangiften tot vervolging worden overgegaan.
eindelijk worden de herrieschoppers van de politie vervolgd. gelukkig kan kinderen van de fiets af meppen en bijten met honden volgens de politie zelf ook niet :evil:
de politie heeft hier wel bijna al het aanzien verloren, het gaat laatste tijd weer gelukkig beter

Plaats reactie